top of page

Ogólne warunki gwarancji

Ultimate s.c. zwana dalej Gwarantem, zapewnia Kupującemu dobrą jakość usług będących przedmiotem sprzedaży, zgodnie ze standardami, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w normalnych warunkach eksploatacyjnych opisanych w instrukcji obsługi dołączonej do urządzeń lub do dokumentu potwierdzającego nabycie urządzenia przez Gwaranta.

Ogólne warunki gwarancji

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do produktu i usług związanych z powłokami ceramicznymi oraz foliami PPF.

 • Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia aplikacji powłoki.

 • Okres trwania gwarancji na powłokę ceramiczną jest zależny od wybranej usługi (oferowane przez nas powłoki posiadają trwałość od 24 do 96 miesięcy) pod warunkiem dokonywania przeglądów powłoki przez autoryzowanych przedstawicieli w ciągu całego okresu trwania gwarancji.

 • Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie pojazdy, również te używane do celów komercyjnych.

 • Wszelkie naprawy lub inne prace wykonywane na zabezpieczonej powierzchni muszą być przeprowadzane przez firmę Ultimate Car Clinic.

 • Przedstawiciel musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu wynikłym z powodu nieprawidłowego działania produktu w ciągu 7 dni od jego wystąpienia.

 • Pojazd musi być na stałe zarejestrowany w Polsce przez okres obowiązywania gwarancji.

 • Gwarancja jest niezbywalna.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Ultimate lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • Pogorszenie stanu lakieru poddanego dodatkowym zabiegom, wykonywanym przez producenta pojazdu, jego dealera, niezależnego dostawcę lub innych wykonawców, nieupoważnionych do przeprowadzenia tychże zabiegów.

 • Szkody powstałe w wyniku uszkodzeń zaistniałych przed procesem nakładania powłoki

 • Wszelkie roszczenia dotyczące spraw objętych gwarancją producenta pojazdu.

 

Gwarancja zostanie uznana za nieważną, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących czynników:

 • Zaniedbania ogólne w kwestii utrzymywania pojazdu: (Takie zabrudzenia jak insekty, ptasie odchody usuwaj najszybciej jak to możliwe)

 • Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego mycia pojazdu (Samochód należy myć ręcznie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (Zalecamy używanie wyłącznie środków o neutralnym pH, nie ponosimy odpowiedzialności za mycie pojazdu w myjniach automatycznych i używanie do mycia nieodpowiednich środków i narzędzi)

 • Uszkodzenia spowodowane przez związki i materiały ścierne.

 • Uszkodzenia powstałe na skutek kolizji lub wypadków samochodowych

 • Szkody powstałe na skutek aktu wandalizmu i szkody losowe, w tym pożary, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe lub jakiekolwiek inne działania siły wyższej;

 • Uszkodzenia spowodowane jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami powierzchni pojazdu;

 • Uszkodzenia spowodowane przez wady fabryczne;

 • Nieprzestrzeganie jakichkolwiek innych wymagań wymienionych w warunkach niniejszej gwarancji;

Gwarancja obejmuje szczególne problemy lakieru Twojego samochodu, takie jak oksydacja lakieru i przebarwienia oraz pomaga wydłużyć czas, podczas którego Twój samochód zachowa wygląd „jak nowy”.
 
Ważne jest abyś pamiętał, że powierzchnia zabezpieczonego lakieru narażona jest na powstawanie zarysowań poprzez niewłaściwe techniki mycia i stosowania nieodpowiednich produktów lub sprzętu do pielęgnacji samochodu. Stosując się do naszego prostego przewodnika mycia samochodu oraz stosowania produktów do pielęgnacji, które zostały zaprojektowane by były bezpieczne w użyciu z naszymi powłokami ochronnymi, Twój samochód zachowa wygląd „jak nowy” przez kolejne lata. 
 
Dla klientów, którzy nie mają czasu, aby dbać o swoje samochody samemu, czy też wolą pozostawić to ekspertom, nasz zespół oferuje szereg pomocniczych usług.
 
Gwarancja jest niezbywalna i ma zastosowanie wyłącznie przez pierwotnego nabywcę usługi na samochodzie.
 
Lakier samochodu będzie objęty gwarancją przez okres wskazany na dokumencie sprzedaży, pod warunkiem stosowania się do harmonogramu kontroli. Brak zrealizowania harmonogramu kontroli powoduje utratę gwarancji.
 
Harmonogram kontroli pojazdów

 

Podstawą utrzymania gwarancji jest dokonanie przeglądów w Ultimate Car Clinic co 12 miesięcy od daty zabezpieczenia przez cały okres trwania gwarancji.

Podczas przeglądu zostanie przeprowadzona inspekcja stanu lakieru oraz wskazania dotyczące dalszej pielęgnacji samochodu. 

Wykonane zostanie wieloetapowe mycie samochodu, celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i zagwarantowania najlepszych właściwości działania powłoki oraz nabłyszczenie lakieru. 
 
Warunki gwarancji i wykluczenia
 
W przypadku uszkodzenia fabrycznie malowanych powierzchni samochodu spowodowanego kolizją, wypadkiem, aktem wandalizmu i nadużyć, pojazd powinien zostać skierowany do Certyfikowanego przedstawiciela producenta powłoki do ponownego zabezpieczenia uszkodzonych obszarów na koszt właściciela lub ubezpieczyciela. 


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w skutek uderzeń kamieni, działań czynników zewnętrznych, rdzy powierzchniowej, utlenienia aluminium, zacieków na listwach ozdobnych, uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznym nie przeznaczonymi do pielęgnacji samochodów, otarć, zarysowań, rys na lakierze, elementów samochodu, które nie zostały zabezpieczone w wyniku naprawy lakierniczej lub wymiany, wad oryginalnej powłoki lakierniczej np. wszelkiego rodzaju korozje, struktury lakieru nawierzchniowego, rozwarstwienie lakieru.
Gwarancja nie obejmuje powłok nakładanych na lakiery matowe bądź satynowe.
 
Warunki i sposób korzystania z gwarancji
 
Jeżeli uszkodzenie samochodu następuje w okresie obowiązywania gwarancji i właściciel uważa, że gwarancja może być zastosowana, należy postąpić w następujący sposób:
 
a) Natychmiast powiadomić Gtechniq Polska wysyłając wiadomość na adres gwarancja@gtechniq.pl , podając następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, numer seryjny gwarancji, z krótkim opisem uszkodzenia lub usterki
 
b) Gtechniq Polska może następnie zorganizować oględziny samochodu w Certyfikowanym Salonie w godzinach pracy, w miejscu wyznaczonym przez niego
 
c) Jeżeli Gtechniq Polska akceptuje roszczenia, zorganizujemy wspólnie dogodny czas na naprawę i zabezpieczenie uszkodzenia lub usterki
 
d) Nie złożenie reklamacji w terminie 30 dni od wystąpienia problemu, zwalnia Gtechniq Polska z wszelkiej odpowiedzialności prawnej
 
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
a) uszkodzenia spowodowanego w wyniku kolizji, aktu wandalizmu, jakiegokolwiek kontaktu z ogniem, 
b) kontaktu zabezpieczonej powierzchni z barwnikami, farbami, wapnem i cementem,
c) odbarwienia lub inne defekty w wyniku wad produkcyjnych,
d) zabezpieczone powierzchnie zostały naruszone przez nie akredytowaną osobę, firmę lub zostały pokryte wszelkimi innymi produktami.

 

 

Przewodnik mycia samochodu zgodnie z zaleceniami

 

Częstotliwość i mycie na myjni

Jeżeli używasz samochodu na co dzień, zasadą powinno być, że jedno mycie tygodniowo powinno utrzymać Twój samochód w perfekcyjnym stanie, usuwając brud drogowy i inne zanieczyszczenia. Niektórzy ludzie mogą myć samochód częściej, jeśli Ty również, pamiętaj, że im więcej myć samochodu, tym szybciej mogą pojawić się mikro-zarysowania i defekty lakiernicze.

Korzystanie z produktów pielęgnacyjnych, gdy myjesz samochód raz w tygodniu, będzie znacznie zmniejszało ryzyko powstawania defektów powierzchniowych. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby uzupełniać nasze powłoki i pomóc utrzymać perfekcyjny wygląd samochodu na dłużej.

Dlaczego mycie wstępne przy pomocy piany jest lepsze?

W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami powstawania nowej praktyki podczas mycia samochodu, korzystania z piany podczas mycia wstępnego.

 

Piana mycia wstępnego ma wiele zalet w porównaniu ze spłukaniem samochodu tylko wodą, co przynosi słabszy mały efekt. Gdy samochód jest pokryty grubą warstwą piany, cząsteczki mydlin będą trzymać się cząsteczek brudu, dzięki czemu środki czyszczące mają możliwość rozbicia brudu i kurzu. Oznacza to, że po 5 minutach od spłukania samochodu pianą, większość brudu zostanie usunięta.  Otrzymujesz wtedy relatywnie czystą powierzchnię. Ponieważ pozostało bardzo mało zanieczyszczeń na samochodzie, nie będzie już np. żwiru, podczas używania rękawicy do mycia nie będą powstawały hologramy oraz drobne zarysowania, co pomaga zachować dobry stan powierzchni.

Czy muszę posiadać lance do piany żeby używać aktywnej piany?

W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się stosowanie lancy z dużym ciśnieniem, ponieważ  im wyższe ciśnienie wody, tym grubsza piana jest wytwarzana. Jeśli nie masz myjki ciśnieniowej z lancą lub  nasadki  z pistoletem do piany, opryskiwacz podciśnienia może być również używany. Zalecane jest używanie ciepłej wody, dzięki niej wytwarzane będzie więcej piany o mocniejszym działaniu czyszczącym.

 

Zalecenia dotyczące mycia ręcznego

Błędny przekonaniem jest, że należy myć samochód tradycyjną gąbką do czyszczenia samochodów. Jeśli spojrzeć na nią, dostrzec można, że nie tam możliwości odprowadzenia zanieczyszczeń z powierzchni samochodu. Cząsteczki brudu są uwięzione w gąbce pomiędzy nią a lakierem samochodu, co powoduje powstawanie zarysowań. Aby temu zapobiec zaleca się mycie samochodu rękawicą z długimi włosami. Taka rękawica ma głęboką, luźną strukturę, co pomaga usunąć i odprowadzić brud z powierzchni oraz ułatwia mycie.  Zalecamy również z korzystania rękawicy do mycia w parze z dwoma wiadrami do mycia.

Metoda dwa wiadra jest prosta i polega na wypełnieniu jednego z nich wodą z szamponem, a drugiego czystą wodą. Najpierw zanurzamy rękawicę w wodzie z szamponem, myjemy jeden element, a następnie płuczemy ją w czystej wodzie przed powtórzeniem procesu.

 

Korzystanie z separatora zanieczyszczeń zmniejszy również ryzyko zarysowania lakieru Twojego samochodu. Separator na dnie wiadra uniemożliwi zanieczyszczeniom powrót na rękawicę.

Proces mycia

• Przed rozpoczęciem, pamiętaj, by umyć swój samochód w cieniu. Zapobiegnie to przedwczesnemu wysychaniu mydliny. Gdy nie jest to możliwe i myjesz samochód na słońcu, należy myć element po elemencie. 

• Zastosuj grubą warstwę piany na całym, suchym, samochodzie za pomocą lancy-pianownicy

• Jeśli nie masz lancy-pianownicy, należy użyc odpowiednio rozcieńczonego APC i spryskać karoserię - będzie miało to samo działanie co aktywna piana

• Pozostaw pianę lub APC na pięciu minut.

• Spłucz samochód stosunkowo wysokim ciśnieniem, aby usunąć jak najwięcej brudu jak to możliwe, przed myciem ręcznym.

• Deironizer może być rozpylany na kołach lub na dowolnej powierzchni, gdzie widać pył hamulcowy. Rozpyl deironizer bezpośrednio na powierzchnię i pozostaw na 5-10 minut. W tym czasie wszelkie cząstki żelaza rozpuszcza się tworząc fioletowy roztwór. Następnie spłukać pozostałości wodą.

• Jeśli koła są szczególnie brudne możesz wyczyścić je za pomocą miękkiej końcówki szczoteczki do czyszczenia kół oraz APC.

• Mimo, że powłoki ceramiczne mają bardzo silne działanie anty-przyczepności, plamy ze smoły są nieodłącznym elementem codziennej jazdy. Rozpyl środek do usuwanie smoły i żywicy Tar and Glue Remover bezpośrednio na obszary zabrudzenia i pozostaw na 5-10 minut, a następnie spłucz.

• Wżery po owadach są częstym problemem dla wszystkich kierowców. Środek do usuwania owadów został zaprojektowany by usuwanie takich problemów było łatwiejsze. Rozpyl produkt na miejsce występowania, odczekaj 5-10 minut, a następnie spłucz za pomocą wody.

• Wymienione wyżej produkty mogą być używane wielokrotnie, podczas każdego mycia. W skrajnych przypadkach możesz zastosować  do przetarcia powierzchni szmatkę z mikrofbry.

• Po etapie zadziałania na wyjątkowe zanieczyszczenia (pył hamulcowy ,owady, smoła) jest czas, aby rozpocząć proces mycia ręcznego. Rozpocznij od kół, oraz dolnych części dookoła wydechów.

• Napełnij jedno wiadro wodą z szamponem a drugie czystą wodą (użyj separatora do wiadra jeśli posiadasz). Przepłucz rękawicę w wiadrze z czystą wodą, zanim zanurzysz ją w wiadrze z szamponem.

• W trakcie całego procesu mycia, koniecznie używaj dużo mydlin na rękawicy i wypłukuj ją dokładnie. Kontroluj, by woda nie była zbyt brudna, w razie potrzeby wymień oba wiadra.

• Po zakończeniu czyszczenia kół NIE używaj tej samej rękawicy lub tych samych wiader wody do mycia lakieru Twojego samochodu. Zamiast tego, należy użyć nowej rękawicy/gąbki i dwa świeże wiadra wody (jeden z szamponem). Pył hamulcowy jest bardzo ścierny, i powinien być trzymany z dala od lakieru.

• Zawsze rozpoczynaj mycie lakieru od górnych powierzchni (dach, maska, klapa bagażnika), przesuwaj się kolejno w dół.

• Posiadasz dwa wiadra, jedno z szamponem, a drugie z czystą wodą, zanurz rękawicę do mycia do wiadra z szamponem, umyj element, a następnie wypłucz w czystej wodzie

• Mimo, że wszystkie kroki są podejmowane w celu zmniejszenia powstawania zarysowań, ważne jest również spróbować wykonywać ruchy wzdłuż linii samochodu, od przodu do tyłu lub od boku do boku, unikając ruchów kolistych. Ruchy te podczas mycia powodują zarysowania

• Spłucz samochód czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości szamponu.

• Dzięki powłokom na samochodzie, suszenie powierzchni będzie szybsze i mało pracochłonne. Nie należy szorować ani używać siły podczas suszenia.

• Osusz wszystkie zewnętrzne powierzchnie samochodu za pomocą ręcznika, nigdy nie używaj materiałów z prawdziwej skóry zamszowej (ircha) do suszenia, ponieważ są one zbyt twarde dla nowoczesnych lakierów i mogą zarysować powierzchnię.

Wystarczy położyć ręcznik na powierzchni i pociągnąć do siebie.
• Nie zostawiaj samochodu do wyschnięcia, ponieważ spowoduje to plamy wodne, które mogą powodować uszkodzenia powierzchni, jeśli nie zostaną usunięte.

• Jeśli pozostaną smugi, wykorzystaj Quick Detailer oraz ściereczkę z mikrofibry do ich usunięcia.

• Po wyschnięciu kół i opon, nanieś dressing do opon za pomocą aplikatora.

bottom of page